Larsmo pensionärer r.f.

Såhär enkelt är det att bli medlem : kontakta någon i styrelsen eller någon medlem med nedanstående uppgifter:

LARSMO PENSIONÄRER r.f.

Namn ____________________________________________________

Adress ___________________________________________________

Postanstalt ________________________________________________

Telefonnummer _____________________________________________

E-post ____________________________________________________

Födelsedatum ______________________________________________

När Du har anmält Dig och förbundet har registrerat Dig, får Du förbundstidningen God Tid, då Du har betalt medlemsavgiften, som är 18 € för år 2022.

Du kan betala in medlemsavgiften 18 € till Pedersörenejdens Andelsbank 

Kontonummer: FI28 5567 5520 0107 89

Skriv in namn och adress i meddelandefältet.

 

Du kan också anmäla dig digitalt

Skriv siffran 5 med bokstäver: