Larsmo pensionärer r.f.


                                                                         

Välkommen till Larsmo pensionärer r.f.s webbplats

Föreningen är en svenskspråkig, ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden förening med 370 medlemmar år 2022. Föreningens uppgift är:

  • att verka för medlemmarnas sociala och kulturella intressen
  • att ordna föredrags-, diskussions- och underhållnigstillfälle
  • att ordna återkommande sammankomster med olika programinslag
  • att ordna resor och exkursioner och teaterbesök

Larsmo pensionärers facebooks sida / tryck på bilden

Svenska Pensionärsförbundets facebooks sida / Tryck här