Larsmo pensionärer r.f.

 

Åke Björklund, ordförande  1985 - 1991
Information om Larsmo-Eugmo pensionärsförening och utfärd till Härmä 1990
Se intervju / Tryck här

LARSMO-EUGMO PENSIONÄRSFÖRENING rf

Föreningen grundades den 7 december 1978.  Stiftelseurkunden är undertecknad: Hans Jakobsson, Valdemar Kecklund, Artur Vik, Alvar Enlund, Signe Gunell och Helga Björkvik.

Föreningen hör till Svenska pensionärsförbundet rf.  Månadsmötena hålls oftast den tredje torsdagen i månaden kl.13.00 vanligtvis vid Holm Fritidsgård, julfest traditionellt vid Inremissionshemmet och våravslutningslunch i maj i Församlingshemmet alternerande Solstrand.   Ändringar angående mötesplats annonseras i Österbottens Tidnings minneslista.

Föreningen har olika kommitteér och grupper, vilka arbetar för medlemmarnas trivsel:
  • programkommittén kontaktar personer för intressanta föredrag, sång och musik, aktualiteter  m.m.
  • resekommittén planerar fina resmål i eget land och utomlands.
  • motionskommittén planerar aktiviteter bl.a. utomhus.
  • serveringsgrupperna ansvarar för att kaffet intas vid vackert dukade bord.
  • lotteriansvariga ansvarar för den livliga lottförsäljningen.
  • för bildvisning finns dator och videokanon.

Larsmo-Eugmo pensionärsförening gav ut en 20 års historik för åren 1978 -1996
Tryck här Läs Mera